Maak uw keuze

Wat moet u realiseren om te voldoen aan de AVG wetgeving?

Wij helpen u vast te stellen welke maatregelen uw organisatie moet nemen. Bel ons via  0314 369 125

Waarom AVG advies van Stolwijk denHartigh?

  • Wij nemen risico's weg

    Wij helpen u reputatieschade en boetes voorkomen door samen met u te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de AVG

  • Specialistische aanpak

    Onze organisatie beschikt over AVG specialisten en kan u ter zake kundig adviseren bij het maken van deugdelijk privacybeleid

  • Specifieke AVG diensten

    Wij hebben een aantal modulaire AVG producten ontwikkeld die u naar behoefte kunt afnemen

Onze specialist(en)

Welke maatregelen moet u nemen om te voldoen aan de AVG eisen? De AVG Quickscan geeft antwoord

Tijdens een gratis intakegesprek bespreken wij globaal samen met u in welke processen uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen u dient te nemen. Op basis van dit gesprek kan mogelijk bij u de behoefte ontstaan om een Quick scan uit te laten voeren.

Als uit de Quick Scan blijkt dat uw organisatie slechts in zeer incidentele gevallen persoonsgegevens verwerkt, kunt u vaak volstaan met het plaatsen van een Privacy Statement op uw website. Wij kunnen eventueel helpen met het opstellen of beoordelen van zo’n Privacy Statement.

Blijkt uit de Quick Scan dat uw organisatie niet slechts in incidentele gevallen persoonsgegevens verwerkt en/of heeft uw organisatie een grotere omvang of ingewikkelde processen, dan rusten op uw organisatie meer wettelijke verplichtingen. Denk daarbij onder andere aan de plicht om intern een verwerkingenregister op te stellen. Dit houdt -kort gezegd- in dat u binnen uw organisatie dient te bepalen op welke wijze u deze persoonsgegevens nu verwerkt en of u dit al volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet.

Neem contact met mij op over de AVG quickscan

AVG nulmeting

Ook kunnen wij voor u Nulmeting Privacy uitvoeren. Tijdens deze nulmeting worden onder andere meerdere van uw medewerkers geïnterviewd.

Aan de hand van de uitkomsten van deze Nulmeting Privacy, ontvangt u een rapportage met aanbevelingen over welke stappen uw organisatie nog moet zetten om te voldoen aan de Algemene Wet Gegevensbescherming. Desgewenst verzorgen wij hierbij een mondelinge toelichting.

Neem contact met mij op over de AVG nulmeting

AVG hulp bij implementatie

Verder kunnen wij uw organisatie helpen bij het implementeren van de AVG, waarbij wij er samen met u voor kunnen zorgen dat alle, voor uw bedrijf verplichte documenten, op maat gemaakt worden en op de juiste wijze geïmplementeerd kunnen worden.

Neem contact met mij op over AVG hulp bij implementatie

 

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. U treft de contactgegevens van onze specialisten hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers)