Maak uw keuze

Boekrelease Frauditing 2.0 door Nicole den Hartigh

12 dec 2018

Op 4 december jongstleden is het nieuwste boek van Nicole den Hartigh verschenen. Frauditing 2.0 gaat over fraude en dan met name over de onderzoekers daarvan. Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden?

Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt, zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt, iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail welke competenties een fraudeonderzoeker tot een expert maken, gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Competenties die een must zijn voor iedereen die een governance gerelateerde functie bekleedt, zoals internal auditors, accountants, controllers, compliance officers en risk managers. Want dat zijn de functies die in de praktijk gemakkelijk in aanraking kunnen komen met signalen van (vermeende) integriteitsschendingen, zoals fraude. Maar dit boek is even belangrijk voor professionals die zich bezighouden met persoonsgericht onderzoek en zich verder willen professionaliseren of hierin willen excelleren.

Stevige vuist

De insteek van Frauditing 2.0 is interactief en praktisch. Elk hoofdstuk bevat prikkelende vraagstukken en opdrachten, waarmee u uw kennis over fraude en onderzoek verder kunt verdiepen en die u uitnodigen om met anderen en de auteur van gedachten te wisselen. Dit leidt tot nieuwe inzichten die een toevoeging kunnen zijn aan bestaande lesprogramma’s over Frauditing. Het grotere doel van dit boek is dan kennisdeling en -vermeerdering, om zo een stevigere vuist te kunnen maken tegen het leed dat integriteitschendingen heet.

Boekreleaseparty 14 februari 2019

Om de lancering van Frauditing 2.0 feestelijk te vieren, en om lezers van het boek de mogelijkheid te bieden een gesigneerd exemplaar te bemachtigen, vond in Hotel Apeldoorn op 14 februari 2019 een feestelijke boekreleaseparty plaats. Hieronder bekijkt u de video, met persoonlijk commentaar van Nicole den Hartigh.

 

Lezing of college frauditing

Interesse in een lezing of college over Frauditing 2.0? Neem gerust contact op met Nicole den Hartigh


Delen via Social Media