Maak uw keuze

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van Fraude in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op en bel voor een fraude onderzoek 0314 369 125

Waarom fraude onderzoek door Stolwijk denHartigh?

 • Wij handelen snel en adequaat

  Snel actie ondernemen stelt u in staat om tijdig relevante gegevens forensisch verantwoord veilig te laten stellen. Maar wij helpen uw organisatie bijvoorbeeld ook om de media op adequate wijze te informeren.

 • Onderzoekers met verstand van zaken

  Onze onderzoekers / waarheidsvinders weten de juiste weg te bewandelen. Klantgericht, onafhankelijk, zorgvuldig, effectief en efficiënt. Ook onder hoge (politieke) druk

 • Duidelijke afspraken

  Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage

Onze specialist(en)

Fraude onderzoek / integriteit gerelateerd onderzoek

Binnen de vele definities van fraude zijn bedrog en misleiding de sleutelwoorden.  Er zijn vijf kenmerken van fraude:

 1. er is sprake is van een misleidende voorstelling
 2. er wordt geprobeerd een economisch voordeel te behalen
 3. er is opzet in het spel
 4. er is sprake van een benadeelde
 5. er is sprake van onrechtmatig handelen

Er zijn vele soorten fraude, zoals: declaratie fraude en diploma fraude. En in de toekomst komen er zeker nog nieuwe varianten bij. Neem bijvoorbeeld Wangiri fraude. Wangiri betekent in het Japans: één belletje. En dat is precies wat er gebeurt als u wordt opgelicht op deze manier. De telefoon gaat één keer over waarna de verbinding wordt verbroken. En wanneer u nietsvermoedend dat telefoonnummer terugbelt, brengt dit hoge telefoonkosten met zich mee. De menselijke geest laat zich graag uitdagen om grenzen te verkennen en om daar – het liefst ongezien – toch overheen te gaan. In dit geval om op de één of andere manier, iets van voordeel te kunnen behalen. Vermoedt u fraude, dan is een professioneel uitgevoerd onderzoek op z’n plaats. Dergelijk mensgericht onderzoek is een specialisme en verdient vakwerk.

Integriteitsschendingen

“Handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in algemene zin en met specifieke waarden en normen die kunnen gelden binnen een organisatie”, is één van de vele bestaande definities van integriteit. Van den Heuvel & Huberts definieerden in 2003 tien verschillende soorten integriteitsschendingen:

 1. Ongepaste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie, pesten, stalken)
 2. misdragingen in vrije tijd
 3. misbruik van bevoegdheden
 4. misbruik en manipulatie van informatie
 5. belangenverstrengeling
 6. corruptie
 7. dubieuze giften of beloften
 8. diefstal en verduistering
 9. vriendjespolitiek
 10. fraude

Daar komen inmiddels nog bij: oplichting, onrechtmatige concurrentie (kartelvorming), ondermijning of sabotage, cybercriminaliteit en witwassen.

Lees verder

In het kader van zorgvuldig en rekening houdend met privacyaspecten, zal bij een vermoeden van fraude eerst een proces-, systeem-  en/of functiegericht onderzoek plaatsvinden, waarna mogelijk een persoonsgericht onderzoek kan volgen. Daarover leest u meer op de volgende pagina’s:

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...