Maak uw keuze

Welk soort onderzoek is gepast bij vermeende integriteitsschendingen zoals fraude?

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 369 125

Waarom proces-, systeem- en/of functiegericht onderzoek door Stolwijk denHartigh?

 • Specialistische benadering

  Regulier risicomanagement beschermt uw organisatie niet tegen fraude. Een effectief procesgericht onderzoek ter voorkoming van integriteitschendingen vraagt om een specialistische benadering

 • Frauderisico's in beeld

  Via een proces-, systeem- en/of functiegericht onderzoek wordt duidelijk voor welke specifieke integriteit gerelateerde risico’s uw organisatie vatbaar is.

 • Duidelijke afspraken

  Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage

Onze specialist(en)

In hoeverre is er in uw organisatie sprake van doordacht risicomanagement als het gaat om bijvoorbeeld fraude?

Als het in het kader van corporate governance gaat over risicomanagement, dan komt doorgaans met name het beheersen risico’s van integriteitsschendingen, zoals fraude, in beperkte mate aan de orde. En een regulier risicomanagementsysteem beschermt uw organisatie niet tegen fraude. Wie fraudeert omzeild of doorbreekt juist de bestaande beheersingsmaatregelen. Kortgezegd: je kunt lastig anticiperen op mogelijke misleiding. Het is derhalve evident dat een goed onderzoek ter voorkoming van integriteitschendingen zoals fraude, of ter beperking van eventuele schade daarvan, vraagt om een meer specialistische benadering.

Werkwijze bij een proces-, systeem- en/of functiegericht onderzoek

Via een proces-, systeem- en/of functiegericht onderzoek, ter voorkoming van fraude gerelateerde risico’s, wordt duidelijk gemaakt voor welke specifieke risico’s uw organisatie vatbaar is. Stolwijk denHartigh heeft vanuit een zeer brede ervaring en specifieke (wetenschappelijke) kennis een programma samengesteld waarmee voor uw organisatie relevante risico’s en/of risicovolle functies aan de oppervlakte worden gebracht.

Ook wanneer er binnen uw organisatie een vermoeden van fraude bestaat, kan het raadzaam zijn eerst een procesgericht (voor)onderzoek te laten uitvoeren om vast te stellen of de kwestie onderzoekswaardig en onderzoekbaar wordt geacht. Voordeel van deze aanpak is dat u in eerste aanleg voorzichtige stappen zet, die niet al direct te ingrijpend zijn. Stolwijk denHartigh ondersteunt uw organisatie desgewenst met procesgericht vooronderzoek, tenzij er geen vermoeden, maar reeds een vaststelling van gepleegde fraude of bijvoorbeeld belangenverstrengeling is. Ook dan helpen onze specialisten u graag en op discrete wijze verder door middel van persoonsgericht onderzoek. Desgewenst tot en met aangifte.

Stappen die gezet worden:

 • gratis intake en offerte
 • bij opdracht wordt het proces-, systeem- en/of functiegerichte onderzoek conform offerte uitgevoerd
 • u krijgt een overzicht met daarin de bevindingen en duidelijke voorstellen voor optimalisering

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens van onze specialisten treft u hiernaast of hieronder (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...