frauderisico(f)actoren (8pe)

verplicht pe-onderwerp 2017:  fraude­risicofactoren

Voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Eén van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang handelt over fraude (maatregel 4.4). Centraal in deze maatregel staat het signaleren en beoordelen van frauderisico’s en ook de rapportage hierover door de accountant. Voor de implementatie van de maatregel is in maart 2016 de werkgroep Focus op Fraude gestart.  De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. Het verplichte PE-onderwerp ‘Frauderisicofactoren’ loopt vooruit op het plan dat de werkgroep onlangs heeft gepresenteerd.

inhoud training

De dagtraining bestaat uit een kennisdeel (2 PE-uren) en een toepassingsdeel (6 PE-uren) dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers. De uitgangspunten:

 • Het programma wordt in company* aangeboden en levert 8 PE punten op. Zo hebt u zelf de vrijheid van het kiezen van een locatie en blijven de kosten reëel
 • Voor een optimale interactie is de grootte van de groepen minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers

Onze training bestaat uit:

 • een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die tevens als praktische handout dient
 • rollenspelen (inclusief observatieopdrachten)
 • oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis)
 • door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

* Desgewenst (en in overleg) hebben wij de beschikking over een trainingsruimte in ons kantoor te Zevenaar, incl. mogelijkheden voor lunch, koffie, thee, fris en een drankje naderhand.

informatie of aanmelden

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor deze training? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Nicole den Hartigh (directeur Stolwijk denHartigh)

Telefoon: +31 314 369 125
Mobiel: +31 6 297 31 804
E-mail: n.denhartigh@stolwijkdenhartigh.nl

onderkenning van de frauderisico’s schiet tekort

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2014/2015 afgelegde kennistoets. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Clarity, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aan de bijbehorende kennis en vaardigheden aandacht besteed. Uit meerdere recente praktijkvoorbeelden blijkt dat het onderkennen van de frauderisico’s tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekort schiet.

Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten een training ‘Frauderisicofactoren’ verplicht te stellen als onderdeel van de permanente educatie in 2017. Deze is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

waarom kiezen voor ons?

De training ‘Frauderisicofactoren’ mag alleen worden verzorgd door een door de NBA geaccrediteerde instelling. TLA, Advies & Implementatie BV is één van de weinige aanbieders waarvan het cursusmateriaal inmiddels door het NBA is geaccrediteerd. Wij zijn onderdeel van het Stolwijk KennisNetwerk (SKN). Ons kennisnetwerk is opgebouwd uit specialisten, met gedegen vakkennis op het gebied van accountancy, HR, fiscale praktijken, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, good governance, integriteitsmanagement (waaronder fraudebeheersing) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten
 • Vitacon Luteijn
 • TLA
 • Stolwijk vanWijk
 • Stolwijk PietersBerg
 • Stolwijk denHartigh

Onze training heet ‘Frauderisico(f)actoren’, omdat het altijd mensen zijn die belangrijke rollen (kunnen) spelen op gebied van fraude en de beheersing van dat specifieke risico. De training is doorspekt met interessante praktijkvoorbeelden. Niet voor niets hebben honderden auditors, risk managers, controllersen andere met governance belaste medewerkers onze andere trainingen die wij ook op dit terrein bieden (zoals Frauditing) de afgelopen jaren gewaardeerd met gemiddeld een 8,5. ‘Nuttig , leuk en bovenal inspirerend’, zijn veel genoteerde opmerkingen in hun evaluaties. En ook daarop zijn we trots!

Onze trainers zijn verbonden aan Stolwijk denHartigh, Governance advies & onderzoekspecialisten.Doordat zij zich vrijwel dagelijks bezighouden met (persoonsgericht) onderzoek, advies, coaching en training op gebied van integriteitmanagement, en daarmee ook met het beïnvloeden van menselijke gedragingen binnen een zakelijke context, kunnen zij als geen ander op boeiende en praktische wijze invulling geven aan deze training. Ze weten immers als geen ander over de menselijke kant – die altijd aan fraude is verbonden – te vertellen vanuit de dagelijkse onderzoekspraktijk.


Delen via Social Media