Maak uw keuze

Met een passend corporate governance beleid kunnen integriteit gerelateerde risico’s worden verkleind

Voorkomen is beter dan genezen. Neem vrijblijvend contact op en bel  0314 369 125

Waarom good governance via Stolwijk denHartigh?

 • Risico's minimaliseren

  Met een passend corporate governance beleid kunnen integriteit gerelateerde risico’s worden verkleind

 • Specialistisch advies

  Stolwijk denHartigh kan u dit specifieke beleid helpen ontwikkelen, actualiseren, optimaliseren en/of operationaliseren

 • Duidelijke afspraken

  Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage

Onze specialist(en)

Direct aan de slag met een bij uw organisatie passend governance beleid

Volgens de Sarbanes Oxley Act (2002), is corporate governance een term die in het algemeen verwijst naar wetten, regels of processen die binnen bedrijven worden geëxploiteerd, gereguleerd en gecontroleerd. De term kan verwijzen naar intern beleid, bepaald door het verantwoordelijk management en andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders. Maar ook naar beleid bepaald door externe belanghebbenden, zoals consumenten, klanten en de overheid.

Wanneer u een bij uw organisatie passend governance beleid wilt ontwikkelen, dan zorgt u ervoor dat de eisen en wensen van alle relevante belanghebbenden, waaronder uzelf,  in het beleid tot uiting komen. De resultaten en verwachtingen voor de toekomst worden gerapporteerd aan de raad van commissarissen, de aandeelhouders en toezichthouders, bijvoorbeeld door middel van een governance paragraaf in de jaarrekening. Met een passend governance beleid kunnen integriteit gerelateerde risico’s worden verkleind. Stolwijk denHartigh kan u dit specifieke beleid helpen ontwikkelen, actualiseren, optimaliseren en/of operationaliseren, bijvoorbeeld via de governance quickscan

De voordelen van een passend governancebeleid

Binnen Nederlandse organisaties wordt governance gerelateerd beleid doorgaans gevormd aan de hand van wet- en regelgeving, zoals de code Tabaksblat (beursgenoteerde bedrijven). Deze code geldt sinds 2003 en wordt periodiek geactualiseerd. Governancecodes worden voor steeds meer organisatiesoorten verplicht gesteld. Of ze worden vrijwillig omarmd door het verantwoordelijk management, omdat de voordelen van het hebben van dergelijk beleid groot kunnen zijn. Van toezichthouders wordt, op basis van governance codes, bijvoorbeeld meer aandacht en professionaliteit verwacht rondom het zichtbaar en meetbaar stimuleren van een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid. In actueel governance beleid wordt daarom onder meer aandacht besteed aan kernwaarden die de organisatie zelf belangrijk vindt. Dit draagt bij aan het gemakkelijker realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden.

Ook helpt governance gerelateerd beleid medewerkers bewust(er) te worden van (het waarom achter) gewenste gedragingen, daar waar het gaat om integriteit en zakelijke ethiek. Ongepast leiderschap en integriteitschendingen kunnen iedere organisatie in de problemen brengen. Het hebben van een passend governance beleid kan schade helpen voorkomen dan wel mitigeren.

Stolwijk denHartigh kan hierbij het volgende voor u betekenen:

 • de opzet van het bestaande beleid toetsen en mogelijkheden aandragen voor optimalisatie
 • uw organisatie (tijdig) helpen bij het actualiseren van het beleid, zodat u compliant blijft op dit terrein
 • de werking van het bestaande beleid toetsen en mogelijkheden aandragen voor optimaliseren
 • uw organisatie ondersteunen bij het laten beleven en beklijven van het (vernieuwde) beleid (operationaliseren)
 • uw organisatie bewust maken van de wijzigingen in het beleid en de impact hiervan
 • uw organisatie kennis laten maken met de voordelen van good governance, dmv een interactieve masterclass

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens van onze specialisten treft u hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...