Governance

Direct aan de slag met een deugdelijk governance beleid

Volgens de Sarbanes Oxley Act (2002), is corporate governance een term die in het algemeen verwijst naar wetten, regels of processen die binnen bedrijven worden geëxploiteerd, gereguleerd en gecontroleerd. De term kan verwijzen naar intern beleid, bepaald door het verantwoordelijk management en andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders. Maar ook naar beleid bepaald door externe belanghebbenden, zoals consumenten, klanten en de overheid.

Wanneer u een adequaat corporate governance beleid wilt ontwikkelen, dan zorgt u ervoor dat de eisen en wensen van alle relevante belanghebbenden in het beleid tot uiting komen. De resultaten en verwachtingen voor de toekomst worden gerapporteerd aan de raad van commissarissen, de aandeelhouders en toezichthouders. Met een passend corporate governance beleid kunnen integriteit gerelateerde risico’s worden verkleind. Stolwijk denHartigh kan u dit specifieke beleid helpen ontwikkelen, actualiseren, optimaliseren en/of operationaliseren, bijvoorbeeld via:

Herijking Code Tabaksblat

Tot heden wordt binnen Nederlandse organisaties governance gerelateerd beleid gevormd aan de hand van wet- en regelgeving, zoals de code Tabaksblat (beursgenoteerde bedrijven). Deze code geldt sinds 2003 en wordt naar verwachting begin 2017 geactualiseerd. Een voorstel voor deze herijkte corporate governance code is reeds in concept samengesteld. Deze herijking heeft gevolgen voor veel Nederlandse organisaties. In de code 2017 wordt onder meer aandacht besteed aan kernwaarden die moeten bijdragen aan het gewenste gedrag van medewerkers. En voor toezichthouders komt meer aandacht voor het zichtbaar en meetbaar stimuleren van een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid

Stolwijk denHartigh kan hierbij het volgende voor u betekenen:

  • de opzet van het bestaande beleid toetsen en mogelijkheden aandragen voor optimalisatie
  • uw organisatie (tijdig) helpen bij het actualiseren van het beleid, zodat u compliant blijft op dit terrein
  • de werking van het bestaande beleid toetsen en mogelijkheden aandragen voor optimaliseren
  • uw organisatie ondersteunen bij het laten beleven en beklijven van het (vernieuwde) beleid (operationaliseren)
  • uw organisatie bewust maken van de wijzigingen in het beleid en de impact hiervan

Wilt u meer weten of direct aan de slag? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens vindt u hieronder.

Liever direct persoonlijk contact?

Heeft u genoeg gelezen en wilt u graag eens face to face of via de telefoon praten met een specialist? Neem dan direct contact met ons op. Dat kan telefonisch via +31 (0)314 369 125 of klik op de button hieronder voor meer gegevens.

neem contact op

Bellen en e-mailen

Telefoon: +31 (0)314 - 369 125
E-mail: info@stolwijkdenhartigh.nl

Bezoek ons kantoor

Terborgseweg 25b - 7001 GM Doetinchem
Mercurion 3 - 6903 PX Zevenaar

Post sturen

Postbus 595
7000 AN - Doetinchem