Maak uw keuze

Heeft u volledige grip op het integriteitsmanagement in uw organisatie?

Voorkomen is beter dan genezen! Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 - 369 125

Waarom integriteitsmanagement door Stolwijk denHartigh?

  • Nulmeting / risicoanalyse

    De integriteit nulmeting geeft u alle nodige informatie over de stand van zaken rondom de voor uw organisatie direct inzetbare beheersmaatregelen

  • Wij helpen u uw integriteitsbeleid vorm te geven

    Als vervolg op de resultaten van de nulmeting werken wij aan optimalisatie van uw belangrijkste integriteitsrisico’s. Hierdoor kunt u vanuit een helder startpunt direct de nodige verbeteringen doorvoeren en borgen in uw organisatie

  • Wij toetsen uw integriteitsbeleid

    Tijdens onze audits worden nuttige best practices en tools ingezet, zodat u compliant blijft op dit specifieke terrein

Onze specialist(en)

Een zuivere blik op integriteitsmanagement

Waar zou u zelf liever willen werken? In een organisatie die ruimte geeft aan machtsmisbruik, vriendjespolitiek, discriminatie of jaloezie; of in een organisatie die werkt als een geoliede machine, waar mensen plezier hebben en trots zijn, mede dankzij een integere bedrijfsvoering?

Goed in de praktijk gebracht integriteitsmanagement werpt z’n vruchten af. Medewerkers hebben doorgaans meer plezier in hun werk. Dit draagt bij aan een lager verzuim, een hogere productiviteit en een goede werksfeer. Klanten zullen graag zaken met een dergelijke organisatie doen. Zij ervaren immers dat zij eerlijk en klantvriendelijk behandeld worden. Het zal duidelijk zijn dat de voorkeur van ieder goedwillend management uitgaat naar het besturen van een organisatie met een integere grondhouding.

wet- en regelgeving

Voor de publieke sector is er al sinds jaren sprake van duidelijke wetgeving op het gebied van integriteitsmanagement. Maar ook in de semi-publieke sector en in de profit sector bestaan regels op gebied van integere gedragingen. Neem bijvoorbeeld de governance codes die gelden voor banken, de zorg of voor woningcorporaties. Dergelijk beleid moet niet alleen omschreven zijn, maar moet ook zichtbaar deel uitmaken van de cultuur in de organisatie. De belangrijkste integriteitsrisico’s moeten beter beheersbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door functiescheidingen. Bovendien is het verplicht het beleid periodiek te (laten) toetsen op het bestaan en de werking ervan. Stolwijk denHartigh verzorgt deze audits voor u. Hierbij worden nuttige best practices en tools ingezet, zodat u compliant blijft op dit specifieke terrein.

Lees verder

U kunt op de volgende pagina’s meer lezen binnen het thema integriteitsmanagement:

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...