Maak uw keuze

Hoe staat het met de integriteit van de businesspartner die u op het oog hebt?

Voorkomen is beter dan genezen! Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 369 125

Waarom een businesspartner screening door Stolwijk denHartigh?

 • Niets hoeft te zijn wat het lijkt

  Er zijn voldoende situaties bekend waarbij veel problemen zouden zijn voorkomen, indien er tijdig een deugdelijk vooronderzoek was uitgevoerd

 • Met respect

  Stolwijk denHartigh verzorgt voor u de businesspartner screening op discrete, verantwoorde, respectvolle en correcte wijze

 • Efficiënt en duidelijke afspraken

  Onze aanpak is efficiënt! Zelfs wanneer u in staat bent al deze informatie zelf op te vragen en te beoordelen, bespaart u tijd en daarmee geld en energie. Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage

Onze specialist(en)

Zakendoen of beter van niet? business partner screening geeft inzicht

De ervaring leert dat niet alles altijd is wat het lijkt. Dat geldt ook voor belangen, integriteit, marktposities en reputaties van personen of organisaties. Er zijn voldoende situaties bekend waarbij veel problemen zouden zijn voorkomen, indien er tijdig een deugdelijk achtergrondonderzoek was uitgevoerd. Stolwijk denHartigh verzorgt voor u de businesspartner screening op discrete, verantwoorde, respectvolle en correcte wijze. Dit kan zinvol of noodzakelijk zijn omdat:

 • uw organisatie verplicht is zich te houden aan bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), de UK Bribery act of governance codes.
 • uw organisatie doeltreffende beheersingsmaatregelen wenst te treffen tegen integriteit gerelateerde of financiële risico’s, voortkomend uit de beoogde samenwerking met een (nieuwe) zakenpartner

welke stappen worden gezet?

 • kosteloze intake
 • offerte / plan van aanpak
 • achtergrondonderzoek
 • u ontvangt een heldere rapportage, desgewenst met een persoonlijke toelichting

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. U treft de contactgegevens van onze specialisten hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers)

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...