Maak uw keuze

Heeft u volledige grip op het integriteitsmanagement in uw organisatie?

Voorkomen is beter dan genezen! Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 369 125

Waarom integriteitsmanagement door Stolwijk denHartigh?

 • Nulmeting / risicoanalyse

  De integriteit nulmeting geeft u alle nodige informatie over de stand van zaken rondom het, voor uw organisatie noodzakelijke, integriteitsbeleid en de reeds bestaande beheersingsmaatregelen

 • Wij helpen u uw integriteitsbeleid op gepaste wijze vorm te geven

  Vanuit een helder startpunt kunt u na de nulmeting direct de nodige verbeteringen doorvoeren en borgen in uw organisatie. Als vervolg op de resultaten van de nulmeting kunnen wij uw organisatie desgewenst hierbij ondersteunen. Wij beschikken over best practices.

 • Duidelijke afspraken

  Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage

Onze specialist(en)

Integriteit nulmeting als duidelijke start voor effectief integriteitsbeleid

Wilt u weten waar uw organisatie staat als het gaat om integriteitsmanagement? De integriteit nulmeting geeft u alle nodige informatie over de stand van zaken rondom het, voor uw organisatie noodzakelijke, integriteitsbeleid en de reeds bestaande beheersingsmaatregelen. Aan de hand van de nulmeting wordt de kwaliteit van de opzet van uw integriteitsbeleid in kaart gebracht, bezien vanuit relevante en actuele wet- en regelgeving.

Stolwijk denHartigh heeft, als mogelijk vervolg op de resultaten van de nulmeting, ook een programma ontwikkeld gericht op de optimalisatie van de belangrijkste risico’s op gebied van integriteit. Dit stelt u in staat om vanuit een helder startpunt direct de nodige verbeteringen door te voeren en deze te borgen in uw organisatie.

Welke stappen worden gezet?

 • gratis intake
 • offerte / plan van aanpak
 • uitvoering integriteit nulmeting
 • actueel statusoverzicht, desgewenst met een persoonlijke toelichting

 

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. U treft de contactgegevens van onze specialist hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...