Maak uw keuze

Wilt u weten of de persoon die u in dienst wilt nemen mogelijk een risico vormt of juist van onbesproken gedrag is?

Voorkomen is beter dan genezen! Neem vrijblijvend contact op en bel 0314 369 125

Waarom achtergrondonderzoek door Stolwijk denHartigh?

 • Omdat blauwe ogen geen graadmeter zijn

  Hoe weet u of dat wat uw sollicitant zegt ook werkelijk waar is? En kunt u een medewerker die kampt met loonbeslagen wel zonder teveel risico laten doorgroeien naar die financiële sleutelfunctie?

 • Achtergrondonderzoek

  Stolwijk denHartigh voert voor u een professioneel achtergrondonderzoek uit, zodat u meer te weten komt over uw potentiële nieuwe medewerker of beoogd zakenpartner. Ook kunnen wij de achtergrond verifiëren van bestaande medewerkers die willen doorgroeien naar risicovolle sleutelfuncties

 • Efficiënte en duidelijke afspraken

  Onze aanpak is efficiënt! Zelfs wanneer u in staat bent al deze informatie zelf op te vragen en te beoordelen, bespaart u tijd en daarmee geld en energie. Wij verzorgen een kosteloze intake, stellen een duidelijke offerte op en verstrekken een heldere rapportage.

Onze specialist(en)

Waardevolle achtergrondinformatie via een (pre)-employment screening

Hoe weet u of dat wat uw sollicitant schrijft of zegt ook werkelijk waar is? En kunt u een medewerker die kampt met loonbeslagen wel zonder teveel risico laten doorgroeien naar die financiële sleutelfunctie? En is die beoogd zakenpartner wel de juiste match? Via de reguliere wegen is het ontzettend moeilijk om te achterhalen of iemand de waarheid schrijft of spreekt. Zijn die diploma’s uit het buitenland en die relevante werkervaring wel echt? LinkedIn en Facebook informatie alleen zegt onvoldoende en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is ook geen absolute zekerheid. Overweeg daarom een deskundig uitgevoerde (pre)-employment screening, binnen de regels van de aangescherpte privacywet (AVG).

achtergrondonderzoek

Stolwijk denHartigh voert voor u een gepast achtergrondonderzoek uit, zodat u meer te weten komt over uw potentiële nieuwe medewerker, zakenpartner of een doorgroeier naar een risicovolle sleutelfunctie. Uiteraard wordt een dergelijk onderzoek op maat uitgevoerd en met respect voor de rechten van de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen. Met de onderzoeksresultaten achter de hand kunt u een weloverwogen beslissing nemen en mogelijk onnodige schade helpen voorkomen. Desgewenst kan Stolwijk denHartigh ook een gesprek met de kandidaat voeren, inzake integere gedragingen en in de context van bij uw organisatie passende risico’s en beleid. Bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen, ter ondersteuning van gemeenteraden of het College van B&W. Op die wijze kan Stolwijk denHartigh, direct in het gesprek, gericht doorvragen over risicovolle onderwerpen en tijdig een passend advies formuleren. Niet iedereen weet immers precies wat de nieuwe functie inhoudt en welke consequenties deze bijvoorbeeld kan hebben op zijn / haar nevenactiviteiten of dagelijks functioneren.

welke stappen worden gezet?

 • gratis intake
 • offerte / plan van aanpak
 • een bij de situatie passend achtergrondonderzoek
 • u ontvangt een heldere rapportage, desgewenst met een persoonlijke toelichting

Wilt u meer weten of kennismaken? Neem dan gerust contact op voor een afspraak. De contactgegevens van onze specialisten treft u hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...