Maak uw keuze

Maatschappelijk betrokken

Stolwijk denHartigh is actief in een marktsegment waarin regelgeving centraal staat. Genoemd worden het voldoen aan:

 • de vergunningsvereisten van de AFM
 • de gedrags- en beroepsregels van het IIA
 • de WPBR (wij conformeren ons aan de privacygedragscode zoals vastgesteld in Artikel 23a RPBR, bijlage 6)
 • het toezicht van het SRA
 • eisen met betrekking tot het kunnen bieden van horizontaal toezicht
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze werkzaamheden zijn omgeven met voorwaarden, geboden en verboden. De wereld om ons heen verandert echter razendsnel. En de regelgeving? Die loopt, behoudend als zij is, per definitie achter en is gericht op wat ‘veilig voelt’ en bekend is. De regelgeving speelt niet in op wat er nog niet is (dat kan feitelijk ook niet), maar er wel aankomt. Daar waar verandering veelal als een bedreiging wordt gezien; waar mensen worden afgerekend op het al dan niet voldoen aan regelgeving en procedures; waar incidenten worden uitvergroot, daar is geen ruimte voor vernieuwing.

Er is moed nodig

Wanneer een organisatie zich goed wil ontwikkelen, zal zij moeten inspelen op wat komen gaat. Een omgeving die initieert en stimuleert is hierbij van essentieel belang. Een omgeving waar de zaken die er toe doen centraal staan, waar transparant wordt omgegaan met regelgeving. En waar de regelgeving knelt, moet dit bespreekbaar gemaakt worden. Regels kunnen in het algemeen belang zelfs “gemotiveerd” genegeerd worden. In deze werkelijkheid hebben organisaties mensen nodig met lef. Mensen die de gebaande paden durven te verlaten en hiertoe initiatieven durven nemen. Mensen die hun nek durven uitsteken. Deze uitdaging speelt maatschappijbreed, echter bij uitstek in het maatschappelijk domein.

In het maatschappelijk domein zijn mensen nodig, die betrokken zijn bij wat ze doen, die een stuk eigen verantwoordelijkheid durven nemen. Die aanspreekbaar zijn op de keuzes die door hen worden gemaakt. Stolwijk denHartigh ondersteunt in het maatschappelijk domein initiatieven gericht op governance en integriteit. Stolwijk denHartigh treedt niet altijd op de voorgrond, maar wil in ruime zin stimuleren en kritisch meedenken. En haar kennis en beschikbaarheid inzetten om zo initiatieven te faciliteren.

Zekerheden en lidmaatschappen

 • Gecertificeerd particulier onderzoeker / Certified Private Investigator / Certified Professional Investigator
 • Een bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangemeld onafhankelijk onderzoeks-/recherchebureau,
  dat tevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (POB 1651)
 • Lid van het Institute of internal auditors
 • Lid van de Stichting Verenigde Register Operational auditors
 • Associate member of the Association of Certified Fraud Examiners (AFCE, The Netherlands Chapter)
 • Register Operational auditor
 • Certified Green Belt (Lean) Six Sigma (IBIS UvA)
 • Register Profiling Professional (RPP)
 • Certified Profiling Expert (CPE)