Wij verzorgen incompany trainingen, masterclasses en lezingen rondom de thema's Fraude en Integriteitsmanagement

Neem vrijblijvend contact op en bel 0314369 125

Waarom een training van Stolwijk denHartigh?

 • Boeiend en praktisch

  Onze trainers doceren op boeiende en praktische wijze vanuit de dagelijkse praktijk

 • PE geaccrediteerde Incompany dagtrainingen

  Onze dagtrainingen zijn PE geaccrediteerd en worden op locatie aangeboden. Dit helpt de kosten te beperken. Bovendien is maatwerk of inbreng van eigen casuïstiek altijd mogelijk

 • Ook voor een masterclass of lezing

  Wilt u het onderwerp Frauditing, integriteitmanagement of good governance beknopt in uw organisatie behandelen? Boek dan een lezing, masterclass, gastcollege of seminar

Onze specialist(en)

PE-onderwerp 2017/2018:  fraude­risico(f)actoren

Voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten.

Eén van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang handelt over fraude (maatregel 4.4). Centraal in deze maatregel staat het signaleren en beoordelen van frauderisico’s en ook de rapportage hierover door de accountant. Voor de implementatie van de maatregel is in maart 2016 de werkgroep Focus op Fraude gestart.  De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. Het verplichte PE-onderwerp ‘Frauderisicofactoren’ loopt vooruit op het plan dat de werkgroep onlangs heeft gepresenteerd.

Inhoud training

De dagtraining bestaat uit een kennisdeel (2 PE-uren) en een toepassingsdeel (6 PE-uren) dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers . De uitgangspunten:

 • Het programma wordt in company* aangeboden en levert 8 PE punten op. Zo hebt u zelf de vrijheid van het kiezen van een locatie en blijven de kosten reëel
 • Voor een optimale interactie is de grootte van de groepen minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers

Onze training bestaat uit:

 • een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die tevens als praktische handout dient
 • rollenspelen (inclusief observatieopdrachten)
 • oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis)
 • door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

* Desgewenst (en in overleg) hebben wij de beschikking over een trainingsruimte in ons kantoor te Zevenaar, incl. mogelijkheden voor lunch, koffie, thee, fris en een drankje naderhand.

Onderkenning van de frauderisico’s schiet tekort

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2014/2015 afgelegde kennistoets. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Clarity, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aan de bijbehorende kennis en vaardigheden aandacht besteed. Uit meerdere recente praktijkvoorbeelden blijkt dat het onderkennen van de frauderisico’s tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekort schiet.

Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten een training ‘Frauderisicofactoren’ verplicht te stellen als onderdeel van de permanente educatie in 2017/2018. Deze is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten.

Waarom kiezen voor ons?

De training ‘Frauderisicofactoren’ mag alleen worden verzorgd door een door de NBA geaccrediteerde instelling. Als samenwerkingspartner binnen het Stolwijk KennisNetwerk is TLA, Advies BV één van de aanbieders waarvan het cursusmateriaal door het NBA is geaccrediteerd.

Stolwijk denHartigh maakt, evenals TLA Advies, deel uit van het Stolwijk KennisNetwerk, opgebouwd uit specialisten met gedegen vakkennis op het gebied van accountancy, HR, fiscaliteit, IT en informatie, good governance, integriteitsmanagement (waaronder fraudebeheersing), bedrijfsovername en herstructurering.

Onze training heet ‘Frauderisico(f)actoren’, omdat het altijd mensen zijn die belangrijke rollen (kunnen) spelen op gebied van fraude en de beheersing van dat specifieke risico. De training is doorspekt met interessante praktijkvoorbeelden. Niet voor niets hebben honderden auditors, risk managers, controllers en andere met governance belaste medewerkers onze soortgelijke trainingen binnen het thema Fraude, zoals Frauditing, de afgelopen jaren gewaardeerd met gemiddeld een 8,5. ‘Nuttig, leuk en bovenal inspirerend’, zijn veel genoteerde opmerkingen in hun evaluaties. En ook daarop zijn we trots!

Onze trainers zijn verbonden aan Stolwijk denHartigh, Governance advies & onderzoekspecialisten. Doordat zij zich vrijwel dagelijks bezighouden met (persoonsgericht) onderzoek, advies, coaching en training op gebied van integriteitmanagement, en daarmee ook met het beïnvloeden van menselijke gedragingen binnen een zakelijke context, kunnen zij als geen ander op boeiende en praktische wijze invulling geven aan deze training. Ze weten immers als geen ander over de menselijke kant – die altijd aan fraude is verbonden – te vertellen vanuit de dagelijkse onderzoekspraktijk.

Informatie of aanmelden

Wilt u meer weten of een training boeken? Neem dan gerust contact met ons op. U treft de contactgegevens van onze specialisten hiernaast of hierboven (voor mobiele bezoekers).

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh's Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail...