Maak uw keuze

Verduurzaming een risico voor Nederland?

08 mrt 2019

De laatste tijd kun je geen krant of opinieblad meer openslaan of het gaat over ons klimaat. Nederland bevindt zich in een energietransitie. Woningen moeten van het gas af, zonnepanelen moeten worden geplaatst, de energiemeter van ons huis moet op nul en de energieprestatie index voor woningen moet richting Energielabel A+++.

Kortom de doelstelling is: het klimaat verbeteren om zo een schonere aarde te creëren voor ons allen en iedereen die na ons leeft. Risicomanagement gaat vaak over bedreigingen die wij dan risico’s noemen. Maar het mooie aan risicomanagement is dat het óók kijkt naar de kansen die voorbijkomen. Het Chinese karakter voor risicomanagement bestaat niet voor niets uit een karakter voor kans en bedreiging. Is verduurzaming een kans of bedreiging voor Nederland?

 

The dark side

De verduurzamingsmaatregelen lijken alleen van toepassing te zijn op burgers en niet zo zeer op de grote bedrijven in ons land. Het komt mij voor dat zij een zeer eenzijdige focus hebben op verduurzaming. Juist de risico’s van de verduurzaming zijn voor hen een veelbesproken thema. Over welke risico’s hebben we het dan, als de doelstelling is het klimaat te verbeteren?

Grote bedrijven lijken vooral te denken in verdienmodellen. Zij dreigen daarbij de doelstelling die de maatschappij zich stelt, namelijk een schoner milieu, uit het oog te verliezen. Grote vervuilers kijken naar hun eigen CO2-uitstoot. Daar moet in de toekomst voor betaald worden. Zij lijken vooral gefocust te zijn op het afwentelen van de deze bedrijfskosten op de burger. Verduurzaming geldt dus vooral als bedreiging als je alleen kijkt naar je verdienmodel. Dan is risicomanagement vooral gericht op de “dark side” van de verduurzaming. Een eenzijdige benadering van niet alleen verduurzaming, maar vooral ook van risicomanagement. Dan laat je in mijn optiek kansen liggen ,ook op het leveren van een bijdrage aan klimaatverbetering.

 

Twilight zone

Wooncorporaties mengen zich de laatste tijd ook nadrukkelijk in het verduurzamingsdebat. De sociale woningbouwsector heeft een enorm potentieel aan woningen in Nederland, die verduurzaamd kunnen worden. Wanneer deze woningvoorraad voorzien kan worden van energieopwekkende en isolerende voorzieningen, dan geldt die bijdrage aan een schoner milieu als meer dan een druppel op de roodgloeiende klimaatplaat.

Het standpunt van de woningcorporaties is dat de verhuurdersheffing niet naar de staatskas moet vloeien, maar vooral gebruikt moet worden om de sociale huurwoningen te verduurzamen. De verhuurdersheffing spekt de staatskas met € 500 miljoen. Het kabinet, op haar beurt, heeft € 100 miljoen uitgetrokken om de sociale huurwoningen te verduurzamen. Volgens de wooncorporaties onvoldoende om de verduurzaming van hun woningbezit te financieren. Zij bevinden zich in “the twilight zone” van risicomanagement. De kansen doemen voor hen op aan de horizon, maar de onzekerheid of alles te financieren is neemt de overhand. Laat de kans op leveren van een grote bijdrage aan klimaatverbetering niet liggen, maar grijp deze met beide handen aan! Onzekerheden blijven bestaan, maar stel nu eens dat het inderdaad lukt om al die woningen energieneutraal te maken.

 

Sunny side

Tot slot blijken er zeer creatieve mensen te zijn die vooral kansen zien, als het gaat om leveren van een stevige bijdrage. Zo is zeer recent een bedrijf gestart met het filteren van CO2 uit de atmosfeer, om dit vervolgens als bubbels in ons glaasje Cola op te slaan. Het bedrijf maakt nog geen winst, maar ziet wel enorme kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Dit is de “sunny side” van risicomanagement. Kansen zien en er voor gaan, met de juiste doelstelling voor ogen. Namelijk een schoner milieu voor de toekomst. Het verdienmodel is daarbij ondergeschikt gemaakt aan de maatschappelijke doelstelling. Ik hoop dat ik binnenkort op een zonnig terras mag genieten van een colaatje waarin ons teveel geproduceerde CO2 is opgeslagen. Dat zijn pas kansen en risicomanagement in optima forma, proost!

 

drs. Eric Willems MCI
Senior Onderzoeker/Adviseur

06 – 57 52 62 15
e.willems@stolwijkdenhartigh.nl

 


Delen via Social Media